Search

Issue
Title
Authors
Drug therapy of arterial hypertension: assessment of the physicians’ basic knowledge. Final results of the PHYSTARH project
Bontsevich R.A., Vovk Y.R., Gavrilova A.A., Kirichenko A.A., Krotkova I.F., Kosmacheva E.D., Kompaniets O.G., Prozorova G.G., Nevzorova V.A., Martynenko I.M., Ketova G.G., Barysheva V.O., Maksimov M.L., Osipova O.A.
Uncontrolled arterial hypertension: main causes, features of pathogenesis and approaches to treatment
Denisova A.R., Solntseva T.D., Sivakova O.A., Chazova I.E.
Combined antihypertensive and psychocorrective therapy in patients with arterial hypertension and anxiety-depressive disorders: are there any advantages?
Skibitsky V.V., Ginter J.E., Fendrikova A.V., Sirotenko D.V.
Etiopathogenesis, diagnosis, and approaches to the treatment of arterial hypertension: an assessment of the physicians’ basic knowledge. Final results of the PHYSTARH project
Bontsevich R.A., Vovk Y.R., Gavrilova A.A., Kirichenko A.A., Ebzeeva E.Y., Kosmacheva E.D., Kompaniets O.G., Prozorova G.G., Nevzorova V.A., Martynenko I.M., Barysheva V.O., Ketova G.G., Maksimov M.L., Osipova O.A.
Comparative characteristics of indicators of peripheral arterial and central aortic pressure, remodeling of the left ventricular myocardium in salt-sensitive and salt-resistant patients with arterial hypertension
Skibitskiy V.V., Vasil'ev V.Y., Fendrikova A.V., Pyatakov S.N.
Radiofrequency renal denervation with mono-electrode and multi-electrode device for treatment in patient with uncontrolled hypertension: results of a 6-month follow-up
Agaeva R.A., Danilov N.M., Shchcelkova G.V., Matchin Y.G., Chazova I.E.
Guidelines on treatment of patients with arterial hypertension comorbid with metabolic disorders and diabetes mellitus type 2
Chazova I.E., Shestakova M.V., Zhernakova Y.V., Markova T.N., Mazurina N.V., Yezhov M.V., Mironova O.Y., Litvin A.Y., Elfimova E.M., Blinova N.V., Sukhareva O.Y., Ametov A.S., Akhmedzhanov N.M., Kislyak O.A., Kukharchuk V.V., Nedogoda S.V., Nebieridze D.V., Medvedev I.V., Mkrtumyan A.M., Podzolkov V.I.
Consensus of experts from the Russian Medical Society of Arterial Hypertension. Arterial hypertension and erectile dysfunction
Alekseeva T.A., Litvin A.Y., Elfimova E.M., Mikhailova O.O., Larina V.N., Shpot E.V., Podzolkov V.I., Chazova I.E.
Aspects of efficacy, safety and adherence to antihypertensive therapy with single pill combinations of valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (Vamloset® and Co-Vamloset) in patients with 2 and 3 grade of arterial hypertension in the Russian clinical study VICTORY II
Chazova I.E., Martynyuk T.V., Rodnenkov O.V., Gorieva S.B., Rogoza A.N., Arkhipov M.V., Grinshtein Y.I., Ostroumova O.D., Galyavich A.S., Rotar’ O.P., Khaisheva L.A., Kameneva T.R.
Russian Medical Society for Arterial Hypertension Expert Consensus: Hypertension and COVID-19
Chazova I.E., Blinova N.V., Nevzorova V.A., Zhernakova J.V., Savenkov M.P., Oshchepkova E.V., Ostroumova O.D., Kisliak O.A., Boytsov S.A.
First results of Russian multicenter prospective clinical study VICTORY II: Vamloset® and Co-Vamloset effectiveness and safety in patients with stage 2 and 3 arterial hypertension
Chazova I.E., Martynyuk T.V., Rodnenkov V.O., Gorieva B.S., Rogoza A.N., Arkhipov M.V., Grinshtein Y.I., Ostroumova O.D., Galiavich A.S., Rotar’ O.P., Haisheva L.A., Kameneva T.R.
Russian medical society on arterial hypertension (RMSAH) Consensus of Experts on the use of radiofrequency denervation of the renal arteries in patients with arterial hypertension
Danilov N.M., Agaeva R.A., Matchin Y.G., Grigin V.A., Shchelkova G.V., Ripp T.M., Pekarskii S.E., Baev A.E., Chazova I.Е.
Drug-induced arterial hypertension
Ostroumova O.D., Kulikova M.I.
Efficacy and safety of using a fixed-dose combination of azilsartan medoxomil and chlorthalidone in patients with diabetes mellitus
Zhernakova J.V., Chazova I.E.
The place of fixed antihypertensive drugs in modern therapy of arterial hypertension
Pinchuk T.V., Orlova N.V.
Implementation of the organoprotective properties of fixed combinations of valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (Vamloset® and Co-Vamloset) in patients with grade 2 and 3 hypertension in the Russian clinical study VICTORY II
Chazova I.E., Martynyuk T.V., Rodnenkov O.V., Gorieva S.B., Rogoza A.N., Arkhipov M.V., Grinshtein Y.I., Ostroumova O.D., Galiavich A.S., Rotar’ O.P., Khaisheva L.A., Kameneva T.R.
Speckle-tracking echocardiography in 3D mode in assessing the deformation of the myocardium and identifying subclinical cardiotoxicity during chemotherapy in breast cancer patients with arterial hypertension
Avalyan A.A., Saidova M.A., Oshchepkova E.V., Chazova I.E.
Clinical practice guidelines on the diagnosis and treatment of patients with arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary disease
Chazova I.E., Nevzorova V.A., Ambatiello L.G., Brodskaia T.A., Oshchepkova E.V., Belevskii A.S., Zhernakova J.V., Aisanov Z.R., Ovcharenko S.I., Chuchalin A.G.
Uncontrolled arterial hypertension in patients with breast cancer and the risk of developing cardiotoxicity with anthracycline-containing chemotherapy
Oshchepkova E.V., Avalyan A.A., Rogoza A.N., Gorieva S.B., Saidova M.A., Chazova I.E.
Resistant and refractory arterial hypertension: similarities and differences, new approaches to diagnosis and treatment
Aksenova A.V., Esaulova T.E., Sivakova O.A., Chazova I.E.
Primary hyperaldosteronism as a possible cause of resistant arterial hypertension
Chikhladze N.M.
Rekomendatsii ESH/ESC 2013 g. po lecheniyu arterial'noy gipertonii
Mancia G., Fagard R.
Clinical Manual for Diagnosis, Prevention and Treatment of Cardiovascular Complications of Cancer Therapy. Parts II-V
Chazova I.Y., Tyulyandin S.A., Vitsenia M.V., Poltavskaya M.G., Gilyarov M.Y., Martynyuk T.V., Ovchinnikov A.G., Panchenko E.P., Fedotkina Y.A., Stenina M.B., Trophimova O.P., Ageev F.T.
Radiofrequency renal denervation with different device for treatment in patient with uncontrolled hypertension
Agaeva R.A., Danilov N.M., Shelkova G.V., Sagaydak O.V., Grigin V.A., Matchin U.G., Chazova I.E.
Markers of early cardiotoxicity in patients with breast cancer undergoing chemotherapy depending on blood pressure level
Avalyan A.A., Kirillova M.Y., Shitov V.N., Oshchepkova Y.V., Saidova M.A., Stenina M.B., Chazova I.Y.
Effect of renal denervation on the arterial stiffness and central hemodynamics in patients with resistant hypertension
Shchelkova G.V., Zairova A.R., Danilov N.M., Rogoza A.N., Chazova I.E.
Blokatory kal'tsievykh kanalov III pokoleniya pri lechenii arterial'noy gipertonii
Shilov A.M.
New approaches to the analysis of daily variability of sinus rhythm in assessing the antihypertensive effect of various drugs
Sobolev A.V., Talabanov P.G., Ryabykina G.V., Kozhemyakina E.S., Oshchepkova E.V.
Guidelines for diagnostics and treatment of hypertension 2018 - European experts’opinion [Guidelines]
Chazova I.E., Zhernakova Y.V.
Clinical efficacy of sympathetic denervation of renal arteries in patients with resistant arterial hypertension as part of annual prospective follow-up
Gapon L.I., Mikova E.V., Savelyeva N.Y., Kolunin G.V., Zherzhova A.Y.
The major arteries and skin microcirculatory vessels status and antihypertensive therapy effect on them in hypertensive patients with high and very high cardiovascular risk
Mordvinova E.V., Oshchepkova E.V., Fedorovich A.A., Zairova A.R., Pogorelova O.A., Tripoten M.I., Rogoza A.N.
Dynamics of arterial hypertension and its impact on mortality in the Russian population
Balanova Y.A., Shalnova S.A., Deyev A.D., Konstantinov V.V., Kapustina A.V.
Effektivnoe i bezopasnoe ispol'zovanie perindoprila v doze 8 mg v kachestve startovogo lecheniya bol'nykh arterial'noy gipertoniey v usloviyakh statsionara (po rezul'tatam issledovaniya DOMINANTA)
Ostroumova O.D., Barabash O.L., Bondareva Z.G., Yakhontov D.A., Pereskal'skaya M.A., Mordvinova N.I., Paukov S.V.
The nature of the course of arterial hypertension in low-renin hyperaldosteronism
Chikhladze N.M.
The problem of broncho-obstructive syndrome early detection in cardiological patients. Review of specialized respiratory questionnaires and their use in patients with comorbid cardiovascular and broncho-obstructive pathologies
Klimova A.A., Ambatello L.G., Smolyakova E.V., Nistor S.Y., Zykov K.A., Chazova I.E.
Cardiovascular risk factors in people with high normal blood pressure in Russian population (based on data obtained in ESSE-RF epidemiological study)
Efremova Y.E., Oshchepkova E.V., Zhernakova Y.V., Chazova I.E., Iarovaia E.B., Shalnova S.A., Rotar O.P., Konradi A.O., Shliakhto E.V., Boitsov S.A.
Education and self-education of the patients is an important step towards increasing patients acceptance of therapy
Chazova I.Y., Ageev F.T., Fofanova T.V., Chikhladze N.M., Kuznetsova M.B., Smirnova M.D., Ostrogorskaya V.A., Geraschenko Y.S.
Izuchenie kognitivnykh funktsiy mozga u bol'nykh arterial'noy gipertoniey s nalichiem ili otsutstviem metabolicheskogo sindroma
Sharipova G.K., Chazova I.E., Zhernakova Y.V.
Stress-induced arterial hypertension – clinical features and treatment options
Ratova L.G., Chazova I.E.
Povyshenie arterial'nogo davleniya i gipotenzivnaya terapiya pri insul'te
Parfenov V.A.
Fleita is a Russian randomized, open-label, multicenter, comparative program for the evaluation of the efficacy and safety of the fixed combination drug Tarka (ABBOTT Laboratories, USA) versus optional sustained-release antihypertensive drugs in the treatment of patients with arterial hypertension and cognitive disorders (stepwise strategy)
Chazova I.E., Ostroumova O.D.
Local rigidity of the walls of the carotid artery at the site of formation of atherosclerotic plaques in patients with arterial hypertension
Vakhovskaya T.V., Tripoten M.I., Pogorelova O.A., Balakhonova T.V., Loukianov M.M., Boytsov S.A.
Risk of target organ damage in patients with arterial hypertension and various numbers of metabolic syndrome components
Zhernakova Y.V., Sharipova G.K., Chazova I.E.
Antagonisty kal'tsiya v lechenii arterial'noy gipertonii (issledovanie ETNA)
Chazova I.E., Ratova L.G.
Dihydropyridine calcium antagonists: conscious choice
Ostroumova O.D., Vikentev V.V., Abrosimov A.G., Smoliarchuk E.A.
The first results of an international clinical trial VICTORY:the efficacy and safety of antihypertensive valsartan monotherapy and the fixed combination of valsartan and hydrochlorothiazide usingdifferent dosage regimens in patients with 1-2 degree arterial hypertension
Chazova E.E., Martyniuk T.V.
Effect of adrenalectomy on the condition of the myocardium and arteries in hypertensive patient with primary hyperaldosteronism
Valieva Z.S., Chikhladze N.M., Sakhnova T.A., Blinova E.V., Panteleev I.V., Tripoten M.I., Balakhonova T.V., Chazova I.E.
Vozmozhnosti gipolipidemicheskoy terapii bol'nykh arterial'noy gipertoniey (po rezul'tatam programmy "ROZA" - ROZuvastatin u patsientov s Arterial'noy gipertoniey)
Chazova I.E., Kukharchuk V.V., Ratova L.G., Kaminnaya V.I.
The choice of antihypertensive therapy in correction of cognitive impairments and prevention of dementia: possibilities of valsartan and fixed-dose combination of valsartan and hydrochlorothiazide
Ostroumova O.D., Garelik I.A., Karavashkina E.A.
The prevalence of arterial hypertension as a risk factor of cardiovascular diseases in one of the cities in Siberian Federal District
Chazova I.E., Trubacheva I.A., Zhernakova Y.V., Oshchepkova E.V., Serebriakova V.N., Kaveshnikov V.S., Karpov R.S.
Optimizatsiya lecheniya patsientov s sochetannymi formami arterial'noy gipertonii i ishemicheskoy bolezni serdtsa
Volkova E.G.
Vozmozhnosti obespecheniya nefroprotektsii na fone blokady retseptorov angiotenzina II kandesartanom u bol'nykh arterial'noy gipertoniey
Chikhladze N.M., Chazova I.E.
Rationale for the use of sartans in patients with arterial hypertension
Stryuk R.I.
The relationship between the antihypertensive effect of b-adrenergic blockers and the initial daily variability of sinus rhythm
Sobolev A.V., Talabanov P.G., Ryabykina G.V., Kozhemyakina E.S.
Modern concepts of the relationship between obesity and erectile dysfunction in patients with arterial hypertension
Alekseeva T.A., Litvin A.Y.
Application of advanced electrovectorcardiographic methods in the diagnosis of left ventricular hypertrophy on the basis of Uryupinsk central district hospital
Vishnyakova N.A., Ryabykina G.V., Sakhnova T.A., Blinova E.V., Kozhemiakina E.S., Volkov V.E.
Patients with arterial hypertension associated with metabolic disorders: characteristics and therapeutic approach
Zhernakova Y.V., Sharipova G.H., Chazova I.E.
Beta-adrenergic blocking agent in cardiovascular disease: focus on metoprolol
Baryshnikov G.A., Stepanova I.I., Kudryavtseva N.A.
Rekomendatsii ESH/ESC 2013 g. po lecheniyu arterial'noy gipertonii
Mancia G., Fagard R.
Otsenka effektivnosti moeksiprila u bol'nykh myagkoy i umerennoy arterial'noy gipertoniey s gipertrofiey miokarda levogo zheludochka (issledovanie ENIGMA)
Belenkov Y.N., Chazova I.E., Ratova L.G., Ataullakhanova D.M., Karpov R.N., Shlyakhto E.V., Fomin I.V.
Blood pressure level and arterial stiffness parameters role in prediction of the antihypertensive therapy efficacy escape phenomenon
Mikhailova O.O., Elfimova E.M., Litvin A.Y., Rogoza A.N.
Nefroprotektsiya v lechenii bol'nykh arterial'noy gipertoniey (rezul'taty issledovaniya IRIS)
Chazova I.E., Ratova L.G., Kolos I.P., Kotkina T.I., Martsevich S.Y., Moiseeva O.M., Kozyreva M.P., Dmitrieva N.A., Semenova Y.A., Andreeva G.F., Voronina V.P., Lukina Y.V., Ivanenkova P.Y., Serazhim A.A., Fel'dsherova N.A.
Consensus on patients with hyperuricemia and high cardiovascular risk treatment
Chazova I.E., Zhernakova J.V., Kisliak O.A., Nedogoda S.V., Podzolkov V.I., Oshchepkova E.V., Medvedeva I.V., Mironova O.I., Blinova N.V.
Fixed combination of amlodipine and lisinopril effectiveness in hypertensive smokers
Ostroumova O.D., Kochetkov A.I.
Recommendations on treatment strategies in hypertensivepatientswithmetabolic disorders
Zhernakova Y.V., Chazova I.E.
Vliyanie raznykh skhem antigipertenzivnoy terapii s dostizheniem tselevykh znacheniy arterial'nogo davleniya na sostoyanie funktsii pochek i vnutripochechnoe sosudistoe soprotivlenie u bol'nykh sakharnym diabetom tipa 2
Koshel'skaya O.A., Zhuravleva O.A., Karpov R.S.
The diagnosis and treatment of patients with arterial hypertension and chronic obstructive inflammatory pulmonary diseases (Guidelines of the Russian Medical Society on Arterial Hypertension and the Russian Respiratory Society)
Chazova I.E., Chuchalin A.G., Zykov K.A., Ratova L.G.
Vozmozhnosti korrektsii endotelial'noy disfunktsii ingibitorami angiotenzinprevrashchayushchego fermenta
Gorokhovskaya G.N., Petina M.M., Akatova E.V., Aksenov I.G., Martynov A.I.
The role of b-blockers in the new revision of the 2018 European guidelines for the diagnosis and treatment of arterial hypertension in the patients with comorbidities
Ostroumova O.D., Kochetkov A.I.
The prevalence of renal dysfunction in arterial hypertension (in the framework of the ESSE-RF study)
Oshchepkova E.V., Dolgusheva I.A., Zhernakova I.V., Chazova I.E., Shal'nova S.A., Iarovaia E.B., Rotar' O.P., Konradi A.O., Boitsov S.A.
Arterial'naya gipertoniya i tserebrovaskulyarnye narusheniya
Skvortsova V.I.
Arterial hypertension in patients with non-specific aortoarteritis
Chikhladze N.M.
Quality assessment of examination of patients with arterial hypertension in primary health care (according to the Russian arterial hypertension register data)
Oshchepkova E.V., Lazareva N.V., Chazova I.E.
Calcium channel blockers: more than 50 years on guard of health
Chazova I.E., Zhernakova Y.V.
First results of the Russian database of international prospective observational registry variability of blood pressure in patients with hypertension
Ostroumova O.D.
Antihypertensive efficacy of a fixed full-dose perindopril A-indapamide combination in patients with grades 2–3 arterial hypertension
Glukhova T.V., Solgalova S.A., Alferov V.V.
Novye vozmozhnosti v lechenii bol'nykh s metabolicheskim sindromom (rezul'taty issledovaniya ALMAZ)
Chazova I.E., Mychka V.B.
Ot idei k klinicheskoy praktike: pervye rezul'taty Rossiyskogo natsional'nogo issledovaniya optimal'nogo snizheniya arterial'nogo davleniya (ROSA)
Chazova I.E., Belenkov Y.N.
Features of arterial hypertension patients with discrepancies in vectorcardiographic and echocardiographic conclusions about the presence of left ventricular hypertrophy [Original Article]
Blinova E.V., Sakhnova T.A., Chaykovskaya O.Y., Saidova M.A., Ryabykina G.V.
The place of intervention methods of treatment of patients with resistant hypertension in clinical practice
Agaeva R.A., Danilov N.M., Sagaydak O.V., Chazova I.E.
Prolonged release verapamil: application in clinical practice
Gaponova N.I., Abdrakhmanov V.R.
Heart rate in patients with arterial hypertension:a possible marker of high risk or independent therapeutic target?
Kobalava Z.D., Shavarova E.K.
Experience of treating hypertension in an outpatient setting: a clinical case
Agafonov A.N., Khozyainova N.Y., Petruschenkova O.V.
A modern phylogenetic theory of pathology, pathogenesis of essential arterial hypertension and universal algorhythm of damage to the target organs
Titov V.N.
Features of diurnal blood pressure profile, arterial stiffness and left ventricular structure and function in patients with arterial hypertension, prediabetes and type 2 diabetes mellitus
Fendrikova A.V., Gutova S.R., Skibitsky V.V., Skibitsky A.V.
The results of the international clinical study VICTORY: efficacy and safety of antihypertensive monotherapy with valsartan (Valsacor®) and its fixed combination with hydrochlorothiazide (Valsacor® H) in routine clinical practice in patients with grade 1 and grade 2 hypertension
Chazova I.E., Martynyuk T.V., Accetto R., Sirenko Y., Vincelj J., JWidimsky J., Barbič-Žagar B., Arhipov M.V., Grinshtein Y.I., Ostroumova O.D., Galjavich A.S., Rotar' O.P., Haisheva L.A., Nedogoda S.V.
Workplace hypertension": focus on emotional and personality traits in patients
Ostroumova O.D., Pervichko E.I., Zinchenko Y.P.
Candesartan in treating hypertension
Minushkina L.O.
Use of diuretics in hypertensive patients with metabolic disturbances
Zhernakova Y.V., Chazova I.E.
Gipertonicheskie krizy, sovremennye printsipy terapii
Tereshchenko S.N.
The hardness of the vessel wall in patients with arterial hypertension
Ostroumova O.D., Kochetkov A.I., Kopchenov I.I., Guseva T.F., Bondarec O.V.
Rossiyskoe mnogotsentrovoe issledovanie FAGOT (farmakoekonomicheskaya otsenka ispol'zovaniya ingibitorov angiotenzinprevrashchayushchego fermenta v ambulatornom lechenii bol'nykh arterial'noy gipertoniey oslozhnennogo techeniya)
Chazova I.E.
Target levels of blood pressure in the elderly and very old patients with chronic kidney disease without frailty
Ostroumova O.D., Cherniaeva M.S.
The role of the vegetative part of sympathetic nervous system in development of cardiovascular complications in patients with arterial hypertension: pharmacological aspects
Gilyarevsky S.R.
The functional state of microcirculatory vessels in patients with arterial hypertension I-II degree with different degrees of cardiovascular risk
Mordvinova E.V., Oschepkova E.V., Fedorovich A.A., Rogoza A.N.
Loop diuretics in the treatment of hypertension and edema syndrome
Kirichenko A.A.
The results of the pharmacoepidemiological study PIFAGOR IV concerning arterial hypertension (AH patients survey)
Leonova M.V., Belousov Y.B., Shteinberg L.L., Alimova E.E., Smirnova E.P., Belousov D.Y.
Phylogentic theory of pathology. Common phylogenetic features in the pathogenesis of essential arterial hyperntesion and insulin resistance syndrome
Titov V.N.
Korrektsiya disfunktsii endoteliya pri arterial'noy gipertonii: fokus na beta -blokatory
Ostroumova O.D., Dubinskaya R.E., Zhukova O.V.
Vliyanie terapii bisoprololom i aktoveginom na perfuziyu golovnogo mozga u patsientov s metabolicheskim sindromom
Mychka V.B., Chazova I.E., Gornostaev V.V., Sergienko V.B.
1 - 100 of 170 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies